DISCLAIMER

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel Woonlandschap Ons Koningsoord de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Woonlandschap Ons Koningsoord kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij zal zich inspannen om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Woonlandschap Ons Koningsoord is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers of derden lijden als gevolg van het gebruik van (en de informatie die wordt vermeld op) deze website en evenmin als gevolg van onverhoopte storingen in het gebruik van deze website.